17 november, 2019

Fackförbund

Socionomstudent

Du som läser till Socionom kan hitta information om studentmedlemskap på fackförbundet Vision eller Akademikerförbundet SSRs hemsida!

Vision:
Information      –    Bli medlem

Akademikerförbundet SSR:
Information      –    Bli medlem

Psykologstudent

Du som läser till Psykolog kan hitta information om studentmedlemskap på fackförbundet Sveriges Psykologförbund eller ST hemsida. 

Sveriges Psykologförbund:
Information    –     Bli medlem 

ST:
Information   –     Bli medlem