24 april, 2015

Om Spex

SPEX är föreningen för alla som studerar
till socionom eller psykolog vid Karlstads Universitet.

SPEX är en av de mindre föreningarna, men det hindrar oss inte från att synas och höras!
Vi anordnar nollningen vid terminstarter, sittningar, gästföreläsningar och andra aktiviteter för både nöjes och lärandets skull.

SPEX är till för dig som student och vi gör allt för att du ska få en så minnesvärd studietid som möjligt!

SPEX Styrelse