24 april, 2015

Bli medlem

Varför bli medlem i SPEX?

SPEX är föreningen för dig som studerar på Socionom- eller Psykologprogrammet
vid Karlstad Universitet.

SPEX anordnar:
Nystarten, fester, sittningar, gästföreläsningar,
aktiviteter och arbetar aktivt för att Din tid som
student på
Karlstad Universitet skall bli så
givande och rolig som möjligt!

Att bli medlem:

Det finns två olika sätt att bli medlem i SPEX beroende på om du vill delta på Nystarten eller inte.

Delta på Nystarten:
Vill du som blivande student delta på Nystarten som SPEX anordnar betalar du in 350:- (200:- för medlemsavgiften och 150:- för Nystarten).

Endast medlem i SPEX:
Vill du som blivande student inte delta på Nystarten men vill vara medlem i SPEX och ta del av andra aktiviteter, fester, gästföreläsningar osv. betalar det endast 200:-

Betalning
1.    Betala in medlemsavgiften på Plusgiro: 42 05 65-4 (NORDEA)

2.    Skriv för- och efternamn i meddelanderutan!
3.
    Gå med i vår Facebook grupp 
SPEX – Socionomernas Studentförening Karlstad

ELLER

1.    Betala in medlemsavgiften via Swish – skicka betalning till 123 120 5814
2.    Skriv för- och efternamn i meddelanderutan!
3.
    Gå med i vår Facebook grupp 
SPEX – Socionomernas Studentförening Karlstad

I SPEX är du medlem livet ut,
underbart eller hur!