23 maj, 2018

Ladda ner SPEX tenta

Socionomprogrammet

Termin 1

Delkurs 1

 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2017-10-26) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2017-10-26) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2017-10-26) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2017-10-26) G – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2018-10-26) G – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2018-10-26) G – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2018-10-26) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2018-10-26) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2019-03-21) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2019-03-21) VG – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2019-03-21) G – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2019-10-25) G – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält (2019-10-25) G – PDF
 • Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält (2019-10-25) VG – PDF

Delkurs 2

 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor & socialpolitik (2017-06-02) G – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor & socialpolitik (2018-01-17) VG – PDF 
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2018-01-17) G – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2019-01-19) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2019-01-19) G – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2019-01-19) G – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2019-06-04) G – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (2019-11-29) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (2019-11-29) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (2019-11-29) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2019-11-29) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (2020-01-14) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (2020-01-14) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2020-01-14) VG – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik (2020-01-14) G – PDF
 • Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och socialpolitik (2020-01-14) G – PDF

Termin 2

 •  Juridik för det sociala arbetet, civilrätt (2017-04-26) VG – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, civilrätt (2018-04-25) VG – PDF 
 • Juridik för det sociala arbetet, civilrätt (2018-04-25) VG – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, civilrätt (2018-04-25) G – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, civilrätt (2018-04-25) G – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, civilrätt (2020-01-10) VG – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, socialrätt (2017-06-02) G – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, socialrätt (2018-05-31) G – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, socialrätt (2018-05-31) G – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, socialrätt (2018-05-31) VG – PDF
 • Juridik för det sociala arbetet, socialrätt (2018-05-31) VG – PDF

Psykologprogrammet

Termin 1

 • Utvecklingspsykologi (2016-11-01) G – PDF
 • Utvecklingspsykologi (2016-11-01) VG – PDF
 • Utvecklingspsykologi (2017-10-25) VG – PDF
 • Utvecklingspsykologi (2018-11-27) G – PDF
 • Utvecklingspsykologi (2018-10-25) G – PDF
 • Utvecklingspsykologi (2018-10-25) VG – PDF
 • Utvecklingspsykologi (2020-10-26) G – PDF
 • Utvecklingspsykopatologi (2016-11-30) G – PDF
 • Utvecklingspsykopatologi (2016-11-30) VG – PDF
 • Utvecklingspsykopatologi (2017-11-20) VG – PDF
 • Utvecklingspsykopatologi (2017-11-20) VG – PDF
 • Utvecklingspsykopatologi (2018-11-27) VG – PDF
 • Utvecklingspsykopatologi (2020-12-10) VG – PDF
 • Utvecklingspsykologi normal (2017-10-25) VG – PDF
 • Vetenskapsteori och metodik (2017-01-13) G – PDF
 • Vetenskapsteori och metodik (2017-01-13) VG – PDF

Termin 2

 • Biologisk psykologi-2017-02-10-VG – PDF
 • Biologisk psykologi (2017-02-10) VG – PDF
 • Biologisk psykologi (2019-02-08) VG – PDF
 • Biologisk psykologi (Vetenskapsteori & metodik2) (2018-06-08) VG – PDF
 • Vetenskapsteori och metodik2 (2017-06-08) VG – PDF
 • Kognitiv psykologi (2017-03-17) VG – PDF
 • Kognitiv psykologi (2019-03-15) VG – PDF

Termin 3

 • Neuropsykologi2 (2017-09-29) G – PDF
 • Neuropsykologi2 (2017-09-29) VG – PDF
 • Neuropsykologi (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi2 (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi2 (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi (2018-09-28) VG – PDF
 • Neuropsykologi (2018-09-28) VG – PDF

Termin 4

 • Personlighetspsykologi (2018-05-18) VG – PDF
 • Personlighetspsykologi (2018-05-18) VG – PDF
 • Personlighetspsykologi (2019-05-17) VG – PDF
 • Prevention och hälsa2 (2018-04-20) VG – PDF
 • Prevention och hälsa2 (2018-04-20) VG – PDF
 • Prevention och hälsa (2018-12-17) VG – PDF
 • Prevention och hälsa2 (2019-04-18) VG – PDF

Termin 5

 • Juridik och etik (2017-09-14) VG – PDF
 • Juridik och etik (2018-09-13) G – PDF

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

av SPEX för SPEX