22 april, 2018

Av SPEX för SPEX

SPEXare hjälper varandra!

Att plugga genererar kanske inte pengar i överflöd just under studietiden, så för att hjälpa dig att spara en slant har du möjlighet att ladda ner gamla tentor här istället för att köpa dem via universitetet.

Givetvis bidrar du också genom att själv ladda upp din tenta eller en tenta du köpt från universitet genom att klicka nedan. Tentan är anonym, så varken webmaster eller andra SPEXare kan se att det är din.

Döp er fil till: Termin, Kursnamn, datum då tentan skrevs och betyg (G-VG)
Exempelvis: Termin1-redovisning (2017-05-24) VG
Tenta kommer fördelas till respektive kurs av webmaster och det är därför viktigt att filen heter som den ska.

Ladda upp din tenta:

Här kan SPEXare ladda ner tentor

av SPEX för SPEX